Halve Dagopvang

Hoe werkt dat in de praktijk? of Wat doet uw kind bij Halve Dagopvang MAJEST?

Majest biedt halve dagopvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De halve dag opvang opent haar deuren om 8:00 uur. Vanaf 8:00 uur tot 8:30 uur kunt u uw kind naar de opvang brengen. Uw kind kan gelijk beginnen met spelen. Om 10:00 uur gaan de kinderen aan tafel en krijgen zij fruit en drinken. Aan tafel worden liedjes gezongen, vertellen de kinderen allerlei verhalen over hun belevenissen en ontdekkingen in een gezellige huiselijke sfeer. Vervolgens kunnen de kinderen weer spelen. Halve Dagopvang Majest heeft een zorgvuldige keuze gemaakt bij het aanbieden van speelgoed. Dit speelgoed draagt bij aan hun ontwikkeling op motorisch-, intellectueel- en sociaal vlak. Om 11:30 uur eten we gezamenlijk een lunch. Wij hebben een gezond voedingsbeleid, zoals rauwkost en gezond broodbeleg.

Na het eten is er nog even tijd om te spelen. De kinderen kunnen tussen 12:30 uur tot 13:00 uur opgehaald worden. Zo leren zij de waarde van gezamenlijk eten. Daarbij geven de vaste tijden en de vaste pedagogisch medewerkers de stabiliteit en structuur die kinderen nodig hebben om zich veilig te voelen. Om dat te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat uw kind minimaal 2 dagen per week naar Halve Dagopvang Majest komt. Om 13:00 uur sluit de halve dagopvang.

Openingstijden

Halve Dagopvang
Dagen Tijden
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 13:00 uur

Halve Dagopvang Majest is gesloten gedurende de vakanties van de Nederlandse scholen in de regio Noord Nederland.

Tarieven

Voor de Halve Dag Opvang wordt een tarief van € 7,33 per uur gerekend vanaf 1 januari 2018.

Hoe wij uw kind begeleiden in de ontwikkeling

Uw kind is een individueel persoon met persoonlijke wensen, behoeften en karaktereigenschappen dat volop in ontwikkeling is. Deze periode is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ons goed opgeleid personeel begeleidt uw kind in zijn sociale ontwikkeling, maar ook de taalvaardigheid, motorische vaardigheden en de creativiteit worden door ons gestimuleerd.

Autonomie

Kinderen die hun autonomie goed hebben ontwikkeld zijn competenter en vasthoudender bij het oplossen van problemen. In de peutertijd ontwikkelt uw kind zijn gevoel voor autonomie, maar leert het ook te voldoen aan de wensen van de omgeving. Autonomie betekent dat uw kind ontdekt te kunnen functioneren zonder dat u in de buurt bent. Daaraan gekoppeld is een veilige hechting doordat u later op de dag uw kind weer ophaalt. Door een veilige hechting leert uw kind te vertrouwen op de steun van zijn ouders. Autonomie houdt ook de mogelijkheid in om vanuit een veilige basis initiatieven te ontplooien, te experimenteren en te exploreren. Bij Halve Dagopvang Majest moedigen wij autonomie aan maar stellen wij ook grenzen aan het gedrag van uw kind. Wij doen dat met respect voor uw kind en laten het daarbij in zijn waarde. Uw kind heeft namelijk behoefte aan hulp én duidelijkheid, zodat uw kind gemotiveerd blijft om te onderzoeken. Uw kind ontwikkelt een positief zelfbeeld door de ervaring van onafhankelijkheid en de ontdekking dat het competent is.

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling is in deze periode enorm belangrijk. Daarom stimuleren wij de kinderen hierin door taalspelletjes en zingen wij veel met uw kind. Zo ontwikkelt uw kind al vroeg zijn taalvaardigheden, bij u thuis maar ook bij Halve Dagopvang Majest. Vanaf 2 jarige leeftijd leert uw kind heel veel woorden, complete zinnen maken en de grammatica te hanteren. Halve Dagopvang Majest helpt uw kind de taalvaardigheid te ontwikkelen zodat een goede basis wordt gelegd voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Dat doen wij door veel te praten met de kinderen, taalspelletjes te spelen en te zingen met de kinderen.

Sociale vaardigheden

Tijdens de peutertijd leert uw kind met anderen om te gaan. Door meer contacten met leeftijdgenootjes krijgt uw kind volop de gelegenheid om ervaring op te doen en zo een goede basis te leggen voor de omgang met anderen. Daarbij begeleiden wij uw kind van alleen spelen naar met elkaar spelen. Uw kind krijgt zijn eigen wensen, waarvoor de autonomie van uw kind de basis is. Het heeft behoefte aan aandacht en vraagt om aandacht. Wij luisteren naar uw kind dat zijn ervaringen deelt. Bij Halve Dagopvang Majest zijn de groepen niet groot, maximaal 16 kinderen en 2 pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn daardoor in staat deze ontwikkeling goed te begeleiden.

Motorische ontwikkeling

Bij de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van creativiteit gaat het de ene keer om het proces van iets maken en de andere keer om het resultaat, het eindproduct. Halve Dagopvang Majest ondersteunt de motorische ontwikkeling door het aanbieden van verschillende faciliteiten en door het aanbieden van de juiste spelvormen waarbij de kinderen in beweging komen. Dit kan bij dansen, materialen voelen, zingen, kleien en knutselen. Wij hebben respect voor wat uw kind wil en voor wat uw kind kan. Bij Majest spelen we zoveel mogelijk buiten want de buitenlucht is heel gezond en uw kind bouwt meer weerstand op. Buitenspelen is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Ze oefenen spelenderwijs hun coördinatie, evenwicht, reactie- en uithoudingsvermogen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat kinderen die vertrouwen hebben in hun motorische vaardigheden meer zelfvertrouwen opbouwen. Dit zelfvertrouwen voeden wij ook door de kinderen regelmatig gepaste complimenten te geven.